பிம்ப தேவதை

Thursday, July 8, 2010
நானுனக்கு பரிசளித்த தேவதையை
உடனெடுத்துச் செல்வாயா என்ற
என் ஐயத்தை
வார்த்தைப் புறாக்கள் வாயிலாக
தூது அனுப்பினேன்
இல்லையென்ற பதிலைக் கட்டி
திருப்பியனுப்பினாய்
அதன் பிஞ்சு கால்களில்
நீ கண்ணுராது உன்
வரவேற்பறையை அலங்கரித்திடும்
அத்தேவதையின் பிம்பம்
என் மன வீட்டின் இருளினுள்
அசைவாடிக் கொண்டிருக்கிறது
தொட்டு வருடிய உன் சில நொடி
ஸ்பரிசத்தின் சிலாகிப்புகளை
அசைபோட்டபடி...

No comments:

Post a Comment