அவரவர் மழை

Monday, October 21, 2013


சாம்பல் நிறத்து மழை
செயற்கையின் புழுதி கழுவி
இயற்கையை குளிப்பாட்டுகிறது
புகை போல கிளர்ந்து நெளிந்து
அந்தரத்தில் நீரின் நடனம்
காற்றின் இசைக்கேற்ப
பிஞ்சுக் கரங்களில் விழுந்து அவிழும்
நீர்த்திவலைகள் முகத்தில் ஓவியம் தீட்டுமாறு
சாரலை ரசிக்கும் மகள் மனத்திரையில் வருகிறாள்
அவரவர்கேயான அவசரங்கள், காரணங்கள் சுமந்து
மழை கோட்டுக்குள் மறைந்து கொள்ளும் முகங்களை
சுமக்கும் வாகன நேரிசலுக்கு மத்தியில்
தற்செயலாய் தொடர்கிறது பார்வை
சிமெண்ட் குழாயினுள் ஒண்டும்
தெருவோர சிறுமியொருத்தியை
ஒரு மகளுக்கு இசைவான மழை
இன்னொரு மகளுக்கு வதையாவது புரிகிறது
முகத்தில் வழியும் துளிகள் கனக்க

குறிப்பு: இக்கவிதையை வெளியிட்ட இறக்கை
இதழுக்கு நன்றி. 

அதிநுட்பவியல்

Wednesday, October 16, 2013காதற் காலங்கள்
அதிநுட்பமானவை என்பதால்
நுட்பமான வரைவுகளுக்குள்ளே கூட
அவையடங்கி விடுவதில்லை
முழுமையாய் பறப்பதாய் கருதிப் பறக்கும்
பறவையொன்றின் சிறகு துறந்து
இலக்கற்று அலையும் உதிர்ந்த
ஒற்றையிறகைப் போல
முழுமையாய் மொழிபெயர்த்திட்டதாய்
எண்ணியெழுதி முடித்த
ஒவ்வொரு கவிதையின் வார்த்தைகளுக்கு
வெளியேயும் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்னமும்
சில தவறவிட்ட கணங்களும்
சில கண்ணீர் துளிகளும்
.குறிப்பு : இக்கவிதையை வெளியிட்ட இறக்கை இதழுக்கு
நன்றி

காலச்சித்திரம்

Wednesday, October 9, 2013

நாபியினின்று புறப்பட்டு
உயிர்வளிப் பிளிறலாய்
துவங்குகிறது அகத்தின் ஓலம்
காலமெனும் கண்ணாடியின்
பின்னும் முன்னும்
இறப்பும் எதிர்பார்ப்பும் விரிய
பிம்பமாய் மத்தியில் உறையும் இக்கணம்
இருப்பின் மையம் குறித்த தேடலே
இருத்தலின் மையமான பின்னே
புரிதலின் மலர் அவிழும் பொழுதில்
அதீதத்தின் ருசி நாவுகளில் தித்திப்பாய்
சில மிடறு ஞானப் பாலுக்கு இணையாக
என்னையே கேட்ட காலன்
கையளித்த சகலமும் குழைத்து
வரைகிறான் சித்திரமொன்றை
சிரஞ்சீவித இருளின் சாயலில்
அவடிவ தூரிகை கொண்டு
.

குறிப்பு: இக்கவிதையை வெளியிட்ட இறக்கை 
இதழுக்கு நன்றி.