உடலின் வெளியிருக்கும் உயிர்

Sunday, July 4, 2010
என் கவிதைகளின் அர்த்தங்களை
அதன் வார்த்தை கோர்வைக்குள்
தேடாதே

பல அவயங்களில் அவையுனக்கு
வெறுமையாய்த் தெரியலாம்
அர்த்தமற்றது போல்

சில பொழுதுகளில்

நான் சொல்ல எத்தனிப்பவை
கால வெளிக்கு
வெளியே வாசம் செய்பவை.

2 comments:

ராம்ஜி_யாஹூ said...

nice poem but where r those contents which are outside the poem

Jo said...

Thanks for the comment pal. It just talks about the vastness of the content of poems in general. Style is bit surreal, perhaps. Keep visiting.

Post a Comment