முடிந்ததாய் நினைத்திட்ட இடத்தினின்று

Sunday, September 19, 2010ஆழமாய் சுவாசிப்பேன்
உன் முகவரியாகும் வாசனைகள்
நாசிக்கு பரிச்சயமாகையில்
உனக்கேயான பிரத்தியேக
மென்மையுடன் எக்கரங்கள்
வருடினாலும்
அனிச்சையாய் பற்றிக் கொள்வேன்
அவற்றை இறுக்கமாய்
வெறும் ஊனாய் மட்டுமே
இவன் மூளையிலமர்ந்துள்ளேனோ
என்றயங்கொள்ளாதே
ஊன் தாண்டியுன் சுயத்தைச்
சுகிக்கமுடியுமென்னால்
எங்கே முடிகின்றதென நீ
நினைக்கிறாயோ
அங்கிருந்து பிரவாகமெடுக்கிறது
உன் மீதான என் பிரியங்கள்.

2 comments:

ers said...

உங்கள் படைப்புக்களை இங்கேயும் இணைக்கலாம்
தமிழ்
ஆங்கிலம்

kutipaiya said...

nice..

Post a Comment