சாத்தியமோ !

Friday, September 17, 20101
வானத்தை விடவும்
பெரிய வானவில்
சாத்தியமா என்ன?
என்னை விடவும்
பெரிதாக எனக்குள்
நீதான் இருக்கிறாய் !

2

மேகத்தை விட மென்மயானதொன்று
நிலவின் ஒளியினும் குளுமையானதொன்று
மழைத் தூறலை விட மயக்கும்
இசை ஒன்று
தாயின் அன்பை விஞ்சும் அன்பொன்று
மழலையின் சிரிப்பை தாண்டிய
பரிசுத்தமொன்று
புல்நுனி பனித்துளியை விட
அழகானதொரு கவிதை
இவைகள் கூட சாத்தியப்படலாம்.
உன்னைவிடவும் மனதுக்கு
இதமான
இணக்கமான
ஒருத்தி...
ம்... !?

1 comment:

Gopi Ramamoorthy said...

சூப்பர் பாஸ்

Post a Comment