வாழ்வெனும் வரம் - It's a Wonderful Life

Thursday, January 16, 2014


ஒருவரது வாழ்க்கையில் ஆகச் சிறந்த வரம் அவருக்கு வாய்த்த வாழ்க்கை தான். உலகெங்கும் வாழ்க்கையை கொண்டாடும் திரைப்படங்களில் தனி இடத்தைப் பெற்ற திரைப்படம் “ It's a Wonderful Life". மனிதர்கள் பெரும்பாலும் தங்களை சாதாரணமானவர்களாகவும் தங்களால் செய்யப்பட்டவை ஒன்றுமே முக்கியத்துவம் இல்லாதது எனும் பாவனையில் தங்கள் வாழ்க்கையே வெறுமையாய் உணருகின்றனர். ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் அவன் சாதரணமாக செய்யும் பல செயல்கள் எப்படி சகமனிதரின் வாழ்வின் திருப்புமுனைகளாய் அமையும் என்பதே இப்படத்தின் திரைக்கதையின் அடிநாதம். வாழ்க்கையை ஒரு கொண்டாட்டமாக பார்க்கும் விதத்தில் வாழ்வு குறித்த நம் புரிதலை மாற்றும் இப்படம். பிற்காலங்களில் ஹிட்சாக்கின் ஆஸ்தான நாயகனான James Stewart தன் இயல்பான நடிப்பால் இப்படைப்பிற்கு உயிரூட்டியிருப்பார். படத்தின் வசனங்கள் மிகப் பிரபலமான மேற்கோள்களாக இன்றளவும் உள்ளன.

Movie : It's a Wonderful Life (1946)
Language : English
Director : Frank Capra

No comments:

Post a Comment