அதிநுட்பவியல்

Wednesday, October 16, 2013காதற் காலங்கள்
அதிநுட்பமானவை என்பதால்
நுட்பமான வரைவுகளுக்குள்ளே கூட
அவையடங்கி விடுவதில்லை
முழுமையாய் பறப்பதாய் கருதிப் பறக்கும்
பறவையொன்றின் சிறகு துறந்து
இலக்கற்று அலையும் உதிர்ந்த
ஒற்றையிறகைப் போல
முழுமையாய் மொழிபெயர்த்திட்டதாய்
எண்ணியெழுதி முடித்த
ஒவ்வொரு கவிதையின் வார்த்தைகளுக்கு
வெளியேயும் அலைந்து கொண்டிருக்கின்றன இன்னமும்
சில தவறவிட்ட கணங்களும்
சில கண்ணீர் துளிகளும்
.குறிப்பு : இக்கவிதையை வெளியிட்ட இறக்கை இதழுக்கு
நன்றி

No comments:

Post a Comment