துயிலா கைபேசி

Wednesday, January 2, 2013

அகால வேளைகளில்
நானுப்பிய குறுஞ்செய்திகள்
காத்துக் கிடக்கின்றன
உன்னருகே உறங்கா
உன் கைபேசியினுள்…
நிறைமாத கர்ப்பிணியின்
பேறுகாலப் பரபரப்பையொத்த
மனநிலையுடன் மஞ்சத்தில்
புரண்டபடி நான்.

No comments:

Post a Comment