இதுவும் ஒன்று

Thursday, November 10, 2011எத்தனை கவிதைகள்
எத்தனை கற்பனைகள்
எத்தனை கனவுகள்
எத்தனை கலகங்கள்
எத்தனை எதிர்பார்ப்புகள்
எத்தனை முன்தயாரிப்புகள்
எத்தனை சூட்சுமங்கள்
எத்தனை சூத்திரங்கள்
எல்லாம்... எல்லாம்...
முடிந்துவிடும் இரண்டு நிமிடத்திற்காய்!
எத்தனை கவிதைகள்
அவற்றுள்
இதுவும் ஒன்று.

3 comments:

jayaram thinagarapandian said...

கவிதை மிகவும் அருமை நண்பரே...
எத்தனை கவிதைகள்:)

வருணன் said...

நன்றி தோழா ! தொடர்ந்து வருக.

Part Time Jobs said...
This comment has been removed by a blog administrator.

Post a Comment